Wynajem samochodów bez tajemnic

Wynajem samochodów w miarę zmiany cen

Niektóre z tych efektów omawiane są w klasycznym artykule Leibensteina (1950) Koncepcja efektu przeciw Veblenowi jest mniej znana, choć logicznie dopełnia rodzinę. Błąd „gorącej [...]